Jordtillverkning

På anläggningen i Halmstad tillverkar EliaExpress kvalitetsjordar anpassade för både företag och konsumenter. Allt från återvunnen siktad matjord, till planteringsjordar för gräs- eller planteringsytor. Vi tillverkar även jordar enligt de särskilda krav som ställs i AMA Anläggning. Jorden kan fås antingen i lösvikt eller i storsäck. Och självklart ombesörjer vi även leveransen om så önskas.

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vad är jordtillverkning och varför är det viktigt?

Jordtillverkning en process som innebär skapa användbar jord från organiskt material och avfall. Jordtillverkning är en viktig del eftersom det möjliggör återanvändning av avfall och är positivt för hållbarheten.

Hur fungerar processen för jordtillverkning?

Processen för jordtillverkning innebär att avfall bryts ner genom kompostering eller anaerob nedbrytning. Processen gör att det skapas näringsrik jord som kan användas för att odla växter.

Vad finns det för fördelar med att använda återvunnen jord?

Fördelarna med återvunnen jord är bland annat förbättrad jordstruktur, ökad näringsrikedom, minskad användning av kemiska gödningsmedel, och minskad mängd avfall som skickas till deponi.

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande