TMA

EliaExpress erbjuder säkerheten med TMA-skydd både vid akuta och planerade jobb. Vi känner att en förbättrad säkerhet för alla som arbetar på vägen är nödvändig. Vår utgångspunkt är en del av Transportstyrelsens nollvision, i arbetet med att minska risken för allvarlig skada vid påkörningsolyckor, i samband med arbete på väg. Hos oss hittar du också varningsbil och vägtransportledare vid bred, tung eller lång transport.

Lastbilarna med TMA-skydd körs av våra kunniga och utbildade förare som snabbt ser till att säkerheten kommer på plats. TMA-skydden uppfyller ställda krav från transportstyrelsen och arbetsmiljöverket. Våra förare kan vid behov bli en extra resurs på din arbetsplats.

Vi utför akutsanering och invallning av vätske- eller oljespill via schaktning eller sug- och spolbilar. Alla fordon är utrustade med utökad första hjälpen, brandfiltar, handbrandsläckare (pulver + kolsyra), absorptionsmateriel för vätska och olja samt sidomarkeringsskärmar. Det går också bra att hyra material till exempelvis avstängning, markering och skyddsbarriärer.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vad står TMA för och vilken roll spelar det inom trafiksäkerhet?
TMA står för ”Truck Mounted Attenuator” och spelar en avgörande roll inom trafiksäkerhet. Det är en skyddsutrustning som monteras på baksidan av arbetsfordon, såsom vägunderhållsfordon eller vägbyggnadsfordon, för att minimera skador vid en kollision. TMA absorberar energin från ett påkörande fordon och skyddar både förare och arbetspersonal på vägarbeten.
Vilka typer av fordon kan utrustas med TMA, och hur fungerar dess kollisionsabsorptionssystem?
TMA kan monteras på olika typer av fordon, inklusive lastbilar och arbetsfordon. Dess kollisionsabsorptionssystem innefattar vanligtvis deformationszoner och energiabsorberande material. Vid en kollision pressas TMA:ns deformationszoner samman, vilket absorberar och omvandlar energin från det påkörande fordonet. Detta minskar risken för allvarliga skador och olyckor.
Varför är användningen av TMA viktig vid vägarbeten och underhållsinsatser?
Användningen av TMA vid vägarbeten och underhållsinsatser är avgörande för att skydda arbetstagare och förare. Genom att installera TMA på arbetsfordon minskas risken för allvarliga skador vid en olycka eller påkörning. TMA skapar en säkerhetsbarriär och hjälper till att minimera konsekvenserna av kollisioner, vilket gör arbetsplatsen på vägarna tryggare för alla inblandade parter.

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande