Industrilogistik

Med lyhördhet inför kunden och snabb service löser vi på EliaExpress industri- och verkstadsföretagens transport- och logistikbehov med kvalitetsåtagande och totalansvar.

Med specialanpassade fordon blir EliaExpress en del i kundföretagens produktionsflöden och kan med sin kunskap om transporter och logistik hjälpa till att nå effektiva flöden i våra kunders produktion.

Men uppdragen kan också vara av engångskaraktär. Vi hjälper till att lösa flaskhalsproblem i industrin för att säkra en långsiktigt effektiv och lönsam verksamhet.

Oavsett om vi skriver ett flerårigt samarbetsavtal eller om det är fråga om en snabb punktinsats utgår vår transportlösning alltid från ditt specifika behov.

EliaExpress tillhandahåller transporttjänster med olika typer av trailer, bil och släp samt erbjuder tjänster inom lossning och lastning i fält eller på industri.

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vad är industrilogistik och varför är det viktigt för företag?

Industrilogistik innebär att hantera och optimera flödet av material och produkter inom för industrier. Logistik är viktigt för företag eftersom det effektiviserar produktionen, minskar kostnader och förbättrar leveranstiden.

Hur kan automatisering hjälpa till att förbättra industrilogistiken?

Automatisering är något som kan effektivisera processer, så som plockning och packning, minska fel och förbättra precisionen, samt minska behovet av manuellt arbete. Det kan också förkorta ledtider och öka utrymme i lager.

Hur kan en effektiv industrilogistik bidra till att minska miljöpåverkan?

Genom att optimera transportsträckor, minimera onödiga transporter och effektivisera lagerhanteringen kan företag minska sina utsläpp av växthusgaser och miljöpåverkan. Dessutom kan återvinning och återanvändning av förpackningsmaterial och överblivna produkter minska avfallet.

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande