Industrilogistik

Med lyhördhet inför kunden och snabb service löser vi på EliaExpress industri- och verkstadsföretagens transport- och logistikbehov med kvalitetsåtagande och totalansvar.

Med specialanpassade fordon blir EliaExpress en del i kundföretagens produktionsflöden och kan med sin kunskap om transporter och logistik hjälpa till att nå effektiva flöden i våra kunders produktion.

Men uppdragen kan också vara av engångskaraktär. Vi hjälper till att lösa flaskhalsproblem i industrin för att säkra en långsiktigt effektiv och lönsam verksamhet.

Oavsett om vi skriver ett flerårigt samarbetsavtal eller om det är fråga om en snabb punktinsats utgår vår transportlösning alltid från ditt specifika behov.

EliaExpress tillhandahåller transporttjänster med olika typer av trailer, bil och släp samt erbjuder tjänster inom lossning och lastning i fält eller på industri.

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande