Sortab

Låt Sortab hjälpa ditt avfall få nytt liv! Det är hållbart att återanvända avfall. En både ekonomiskt och miljömässigt attraktiv lösning – både för dig som ska göra dig av med avfall och för dig som behöver material.

Sortab omvandlar bland annat asfalt, betong och jordmassor till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling. Med stor erfarenhet inom detta område tar Sortab ansvar för en miljöanpassad hantering. Anpassade anläggningar, modern maskinpark och kompetenta medarbetare med stort engagemang gör att Sortab kan uppfylla dina krav och förväntningar.

Sortab kan mellanlagra, sortera, skikta och krossa för att återvinna och på så sätt åter leverera till bygg- och anläggningsprojekt. Utöver ovanstående tas även returträ, parkavfall och andra liknande material emot för återvinning. Sortab håller vid miljöanläggningarna grusterminal för försäljning av all typ av grus, bergkross och makadam samt matjord och kvalificerade växtjordar.

Sortab bearbetar och deponerar förorenade massor. Avfallet bearbetas vid miljöanläggningar eller i samarbete med andra återvinningsaktörer beroende på typ av föroreningar.

VI TAR EMOT FÖLJANDE MATERIAL:

 • Blandat avfall
 • Brännbart avfall
 • Trä
 • Trädgårdsavfall
 • Ris&grenar
 • Asfalt klass 1
 • Betong oarmerad under 500 mm
 • Betong armerad under 500 mm
 • Betong oarmerad över 500 mm
 • Betong armerad över 500 mm
 • Tegel och murbruk
 • Asfalt blandat med schakt
 • Betong och tegel blandat med schakt
 • Ren sand, grus, bärlager och makadam
 • Ren jord

VI HAR ÄVEN MÖJLIGHET ATT OMPLACERA FÖRORENAT MATERIAL:

 • Asfalt PAH
 • Jord och Schaktmassor MKM
 • Jord och Schakt IFA (Icke Farligt Avfall)
 • Jord och Schakt FA (Farligt Avfall)
 • Övrigt förorenat material

Kontakta oss

  Kontaktuppgifter

  Meddelande