Mobila krossar

 

Mobila sikt- och sorteringsverk

I vår maskinpark har vi bland annat mobila sikt- och sorteringsverk för krossning och återanvändning av material. Våra mobila krossar har ett brett användningsområde och kan användas för flera ändamål, exempelvis krossning av riven betong, trä, asfalt med mera. Det krossade materialet siktas sedan i önskvärda fraktioner. Tack vare våra mobila lösningar kan vi hjälpa kunder i hela sydvästra Sverige. Är du i behov av siktning eller sortering? Tveka inte på att kontakta oss!

Hållbarhet

Genom att krossa material till mindre fraktioner, tar vi tillvara på naturliga resurser och återbrukar det vi kan. Det krossade materialet siktas och sorteras ner i önskvärda fraktioner och förbereds för återanvändning. Vid krossning av exempelvis träplankor kan flisorna sedan användas i olika typer av markarbeten med mera. Vi på EliaExpress brinner för återbruk och vi vill göra det vi kan för att bidra till ett mer cirkulärt samhälle.

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vilka typer av material kan bearbetas med mobila krossar?

Mobilkrossar kan användas för att krossa olika material såsom berg, grus, sten, betong, asfalt samt murbruk och tegel.

Till vilka arbeten kan man använda mobila krossar?

Vanliga arbeten där mobila krossar används är bygg- och anläggningsprojekt, vägarbeten, gruvdrift, återvinning av material och avfallshantering.

Hur fungerar en mobil sikt- och sorteringsverk?

En mobil sikt- och sorteringsverk sorterar och separerar material baserat på storlek eller andra specifika egenskaper. Detta görs genom att materialet matas in i maskinen och sedan passerar genom olika sikt- och sorteringsmekanismer.

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande