Hyr container av oss!

Ett smidigt sätt att som konsument göra av med avfall från exempelvis renovering, flytt eller vårstädning är genom att ta en container till hjälp. Vi tillhandahåller vidare även helhetslösningar inom avfallshantering för företag, både bygg, rivning och industri/produktion.

EliaExpress tillhandahåller ett brett utbud av containers och liftdumperflak för uthyrning. Här hittar du både större och mindre behållare, såväl täckta som öppna. Kontakta oss för en utsättning och efter att ni fyllt containern eller flaket avropar ni hemtagning.

Avfallet behandlas vid våra recyclinganläggningar i Södra Sverige, här sorteras, förädlas och återvinns materialen för att återföras till kretsloppet.

EliaExpress erbjuder avfallstransporter i alla former, vi transporterar även farligt avfall och ombesörjer transportdokument samt rapportering till Naturvårdsverket samt övrigt förekommande administration.

Vi omhändertar alla typer av avfall såsom: blandat avfall, brännbart avfall, trä, ris och grenar, trädgårdsavfall, schaktmassor, betong, tegel, asfalt osv.

Hör av er så ses vi och pratar om hur vi kan hjälpa er lösa era behov av transporter. Välkommen!

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vad bör man tänka på innan man lämnar material i en återvinningscontainer?

Det är viktigt att sortera och rengöra materialen för att säkerställa en effektiv och säker återvinning. Ta bort eventuella lock eller korkar och sortera materialet enligt instruktioner på platsen.

Vad händer med materialet som läggs i återvinningscontainrar?

Materialen som samlas in i containrar transporteras till återvinningsanläggningar där de sorteras, hanteras och omvandlas till nya råmaterial för tillverkning.

Kan jag återvinna elektronik i återvinningscontainrar?

Vissa återvinningscontainrar kan acceptera elektronikavfall såsom mobiltelefoner, datorer och batterier. För att vara på den säkra sidan så är det dock viktigt att alltid kontrollera vilka typer av material som accepteras för den specifika containern.

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter

    Meddelande