Anläggningsmaterial / Storsäck

EliaExpress erbjuder leverans av alla sorters sand- och grusmaterial. Leveransen sker antingen i storsäck, rymmande 1 kubikmeter eller via tipp. Vi har alltid rätt fordon för att genomföra din leverans på ett miljövänligt och effektivt sätt!

Väljer du att köpa material i storsäck sker leveransen med kranbil som kan lyfta in materialet till anvisad plats, upp till 26 meter från bilen. En leverans kan innehålla flera säckar med olika material utan att det blandas. Vi kan dessutom ta hand om dina överblivna massor och material i retur, ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ.

Ditt valda material kan naturligtvis även levereras med vanlig tippbil, med eller utan släp.

Om du har behov av större mängder jord-, sten eller grusmaterial eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss!

Säckarna kan fyllas med bland annat:

 • Leksand/Bakbar
 • Stenmjöl 0-4
 • Makadam 2-4
 • Makadam 11-16
 • Bergkross 0-18
 • Bergkross 0-30
 • Singel/Makadam 8-16
 • Sättsand 0-4
 • Harpad matjord

Nya projekt på gång?

Ska du lägga ny beläggning på uppfarten eller anlägga en gräsmatta? I vår guide får du vägledning om hur du ska göra för att uppnå bästa resultat. Tänk på att detta är generella rekommendationer och att vi inte kan ta ansvar för uppbyggnader och konstruktioner då befintliga mark och andra förhållanden varierar.

1. Gata, väg, uppfart och biluppställning.

En uppfart med biluppställning ska, liksom en väg eller gata, kunna bära fordon och trafik utan att problem med bärighet uppstår. Dessutom måste ytan motstå slitage. En uppbyggnad med olika material underifrån såsom förstärkningslager, bärlager och slitlager utgör tillsammans en stabil yta som tar upp bärigheten. Ytan kan, förutom ett slitlager av grus eller singel, även beläggas med exempelvis marksten eller asfalt.
Vi erbjuder följande material för anläggning av detta:

 • Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 •  Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16 bergkross
 •  Bärlager 0-30 bergkross
 • Förstärkningslager 0-90 bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

2. Gångyta / terrass / dekorytor / längs husfasad

En gångyta ska vara bred nog för att kännas bekväm att gå på och eventuellt också för att gående ska kunna mötas. Bredden varierar mellan 70 – 140 cm. En terrassyta har samma uppbyggnad. Runt husfasaden och i planteringsytor och liknande är det praktiskt och snyggt med till exempel sjösten som dekorsten.
Vi erbjuder följande material för anläggning av gångytor och terasser med mera.

 • Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Singel – Diabas 8-16, 16-22 (svart)
 • Sjösten 30-70, 32-64, 16-32, 8-16 (grå/svart/vit, gulmelerad)
 • Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Kullersten
 • Smågatsten
 • Storgatsten
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16 bergkross
 • Bärlager 0-30 bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

3.  Häck och plantering

Jorden för planteringsytor bör förberedas innan själva planteringen. De flesta växter behöver en mullrik jord. Var noga med att ta reda på vad som gäller för de växter du ska plantera.
Vi har följande material för planteringsytor:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Gräsmattejord
 • Trädgårdsjord
 • Grönsaksjord
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord
 • Skelettjord
 • Täckbark

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

4. Gräsmatta

Förberedelserna innan man sår gräsfrö eller rullar ut färdigt gräs är minst lika viktiga som själva ytarbetet. Utan ett bra förarbete är det svårt att få gräset att etablera sig och bilda en livskraftig grön gräsmatta. Jordytan jämnas till för att förhindra att vatten kan samlas. Blanda sedan upp jorden med kompost och grus cirka 15 cm ner. Ta reda på vilken sorts jord du har i trädgården och hur du kan förbättra den, till exempel genom att tillsätta mer mullhaltig jord, sand eller genom att fylla på med något näringsämne.
Vi har följande material för anläggning av gräsmattor:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Dressjord – topdressa på våren
 • Gräsmattejord
 • Trädgårdsjord
 • Grönsaksjord
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Kompostjord
 • Sandlådegrus

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

5. Dränering

För att förhindra fukt i husgrunden är det viktigt att dränera runt huset. Ytvatten ska också bort från huset innan det tränger ner i jorden. Ett väl fungerande dräneringslager består exempelvis av makadam eller dräneringsgrus.
Vi har följande material för dränering:

 • Dräneringsmakadam 4-8, 8-16
 • Makadam 8-16, tvättad för kapillärbrytande lager
 • Dräneringsgrus 0-8

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

6. Sandlåda

Fyll på ett lager om cirka 35-40 cm med ren bakbar sand för sandlådan. Om sandlådan anläggs direkt på en gräsmatta brukar jorden grävas bort en bit ner under sargens höjd. Lägga markduk i botten och på sidorna av lådan innan sanden fylls på.
Vi har följande material för sandlådor:

Sandlådesand, bakbar

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

7. Trädäck

Om ett trädäck ska byggas direkt på mark är det viktigt att marken förbereds noggrant. Underlaget måste ha god bärighet och vara väldränerat. All eventuell matjord bör grävas bort. Lägg ut och packa tjockt lager bärlager eller makadam. Följ sedan anvisningarna från din leverantör av själva trädäcket.
Vi har följande material för markarbeten vid anläggning av trädäck:

 • Makadam / singel 2-4, 4-8 (ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Makadam / singel 8-11, 11-16 (vit, ljusgrå, röd, röd/svart, svart)
 • Stenmjöl 0-4 (ljusgrå, röd/svart, svart)
 • Dräneringsmakadam
 • Dräneringsgrus 0-8
 • Sättgrus 0-8
 • Sättgrus 0-4
 • Slitlager 0-16 Bergkross
 • Bärlager 0-30 Bergkross

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

8. Trädgårdsland

Grönsaker och sommarblommor kräver mer näring än perenner och buskar. Ge dem därför extra bra jord med mycket organiskt material och en bra struktur så att rötterna lätt kan etablera sig och ta upp näring.
Vi har följande material för trädgårdslandet:

 • Matjord – harpad/siktad
 • Trädgårdsjord
 • Grönsaksjord
 • Kompostjord
 • Trädplanteringsjord
 • Täckbark

Vi erbjuder också borttransportering av schaktmassor och trädgårdsavfall. Vi kan även hämta det i storsäck.

 

RING OSS PÅ 035-17 18 19 VID FRÅGOR

Frågor & Svar

Vilka fördelar finns det med att köpa storsäckar för hantering av anläggningsmaterial?
Att köpa storsäckar för hantering av anläggningsmaterial erbjuder kostnadseffektiva och praktiska lösningar. Storsäckar gör det möjligt att transportera och lagra stora mängder material på ett organiserat och säkert sätt. Deras robusta konstruktion och flexibilitet gör dem idealiska för en mängd olika material, från sand och grus till byggavfall.
Vad bör man överväga när det gäller leverans av storsäckar och anläggningsmaterial?
Vid leverans av storsäckar och anläggningsmaterial är det viktigt att överväga tillgängligheten och platsen för lossningen. För att underlätta en smidig leverans bör man se till att lossningsområdet är fritt från hinder och att det finns tillräckligt med plats för att placera storsäckarna på ett säkert sätt. Dessutom bör man samarbeta med pålitliga leverantörer som kan säkerställa en punktlig och korrekt leverans.
Hur kan man optimera användningen av storsäckar för hantering av anläggningsmaterial?
För att optimera användningen av storsäckar bör man välja rätt typ och storlek beroende på det specifika anläggningsmaterialet. Dessutom är det fördelaktigt att planera för rätt förvaring och hantering av storsäckarna på arbetsplatsen för att undvika slitage och skador. Regelbunden inspektion av storsäckarnas skick och kapacitet säkerställer att de används på ett säkert och effektivt sätt under hela projektet.

Kontakta oss

  Kontaktuppgifter

  Meddelande