Kompetens och Kundfokus

Med lyhördhet inför kunden och snabb service löser vi på EliaExpress industri- och verkstadsföretagens transport- och logistikbehov med kvalitetsåtagande och totalansvar. Få slår oss idag när det gäller att hantera och flytta tungt gods.

icon-construction INDUSTRI & LAGER/TUNGHANTERING

Industri & Lager/Tunghantering

Med lyhördhet inför kunden och snabb service löser vi på EliaExpress industri- och verkstadsföretagens transport- och logistikbehov med kvalitetsåtagande och totalansvar.

De avtalsbaserade uppdragen kan sträcka sig över flera år.
Med specialanpassade fordon blir EliaExpress en del i kundföretagens produktionsflöden och kan med sin kunskap om transporter och logistik hjälpa till att nå ännu effektivare flöden i våra kunders produktion.

Men uppdragen kan också vara av engångskaraktär. Vi hjälper till att lösa flaskhalsproblem i industrin för att säkra en långsiktigt effektiv och lönsam verksamhet.

Oavsett om vi skriver ett flerårigt samarbetsavtal eller om det är fråga om en snabb punktinsats utgår vår transportlösning alltid från ditt specifika behov.

Hela vår fordonsflotta står naturligtvis till ditt förfogande, och har vi inte det fordon som behövs, så skaffar vi fram det.

Vi kan t ex erbjuda lågbyggda trailers och vagnar för specialtransporter av väggelement i betong, större stålkonstruktioner eller stora maskiner men också specialbyggda trailers och vagnar för särskilt långt gods.

Lagerhotell

I vår fastighet bedriver vi även lagerhotell där vi kan erbjuda allt från lagring till orderplock och leverans.

EliaExpress bedriver lagerhotell. Vi är ett alternativ med tredjepartslogistik, oavsett om ni har egen tillverkning eller importerar produkter.

Vi erbjuder oss att ta hand om era produkter, kortare eller längre tid, ombesörja ordermottagning, orderplock och distribution till slutkund.

eliaexpress industri lager sopmaskin kranbil transport

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson Verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

eliaexpress industri lager sopmaskin kranbil transport

Sopmaskin

EliaExpress har en tydlig miljöprofil i all sin verksamhet. Med sopmaskin erbjuder vi på ett miljöanpassat sätt städning av såväl större som mindre ytor utomhus, såsom gator, parkeringsplatser och lagerytor.

Vi kan med våra maskiner även städa av större industri- och inomhushallar.

Hela hanteringen utförs på ett dammfritt och ur miljösynpunkt säkert sätt. Material som inte kan återvinnas forslas bort och deponeras på någon av våra deponianläggningar.

 BESTÄLLNING & INFO

Håkan Nilsson Verksamhetschef
hakan.nilsson@eliaexpress.se
035-17 18 25

Tunghantering

Få slår oss idag på fingrarna när det gäller att hantera och flytta tungt gods. Det kan sedan gälla enskilda maskiner, hela industrier eller kanske villan du bor i.

EliaExpress har genom åren skaffat sig en bred kompetens och erfarenhet av att hantera och transportera tungt gods. Det kan gälla allt från att flytta ett kassaskåp till att flytta hela industrianläggningar med komplett maskinpark. Eller varför inte flytta en villa från en plats till en annan…

Vår specialitet är att hantera och flytta stora tryckeri- och andra industrimaskiner, men vi har också hanterat stora kassaskåp och bankfack, svenska stridsvagnar på väg till övning i Tyskland och faktiskt också hela villor.

Vi åtar oss också att demontera och montera samt rigga och justera de maskiner vi hanterar.

EliaExpress åtar sig självklart att ansvara för alla förberedelser, kringarrangemang och tillstånd som krävs.

 BESTÄLLNING & INFO

Sven Svensson
sven.svensson@eliaexpress.se
035 17 18 29