EliaExpress

Recycling

För att hållbar hantering av avfall är viktigt.

Ring oss 035-17 18 19

Maila oss ORDER@ELIAEXPRESS.SE

Recycling

EliaExpress är er partner för miljövänlig avsättning av alla typer av avfallsmaterial, både som konsument, samt mot företag inom exempelvis bygg och industri. Vi är även samarbetspartner för aktörer inom återvinningsindustrin.

Vi omvandlar bland annat asfalt, betong och jord till nya bygg- och anläggningsmaterial genom återvinning och förädling. Med stor erfarenhet inom detta område tar vi ansvar för en miljöanpassad hantering. 

Ditt avfall får nytt liv. Det är hållbart att återanvända avfall. En både ekonomiskt och miljömässigt attraktiv lösning, både för dig som ska göra dig av med avfall, och för dig som har behov av återvunna material. Med hållbar återvinning av bygg- och anläggningsmaterial sparar vi energi och minskar vårt beroende av de värdefulla naturresurserna. 

Vi ställer höga krav på våra transportörer, förare och fordon. Vi investerar i teknik och utveckling och har en mängd verktyg för att säkerställa våra löften och åtaganden vid ramavtal och andra kundkrav.  

EliaExpress har kompetens och tekniska lösningar för sortering och förädling av bygg och industriavfall, såsom blandade material, plaster och metallfraktioner. Detta bland annat genom genom en automatiserad produktionslinje med robotsortering som slutligt steg i sorteringen. 

Tack vare en modern och bred fordonspark och kompetenta medarbetare med stort engagemang klarar vi av att uppfylla dina krav och förväntningar på våra tjänster. 

Våra områden