EliaExpress

Anläggning

Din heltäckande partner inom bygg- och anläggningslogistik.

Ring oss 035-17 18 19

Maila oss ORDER@ELIAEXPRESS.SE

Anläggning och markarbeten​

Vi förfogar över cirka 75 transport- och maskinenheter med förare. Allt från schaktbilar, kranbilar, betongbilar, entreprenadmaskiner och trailers till lastväxlare och TMA fordon. Vi har lastbilar och utrustning för alla typer av uppdrag inom anläggning och markarbeten.

Vi transporterar främst grus-, berg-, kross- och jordprodukter men även avfall, snö, växelflak, containers och maskiner med mera. Vi är alltså välutrustade för att utföra jobb inom anläggning och markarbete. Vi ställer höga krav på våra anslutna leverantörer, förare och fordon. Vi investerar i teknik och utveckling och har en mängd verktyg för att säkerställa våra löften och åtaganden vid ramavtal och andra kundkrav. Bland annat är våra fordon utrustade med ett mobilt datakommunikationssystem som bidrar till en tryggare orderhantering och ökad kontroll i logistikplaneringen.

Vi levererar över dina förväntningar tack vare vår moderna fordonspark med kompetenta medarbetare. Kontakta oss om du har funderingar kring anläggning och markarbete.

Våra områden