EliaExpress

Anläggning

Din heltäckande partner inom bygg- och anläggningslogistik.

Ring oss 035-17 18 19

Maila oss ORDER@ELIAEXPRESS.SE

Anläggning

EliaExpress transporterar främst grus-, berg-, kross- och jordprodukter men också avfall, snö, växelflak, containers, maskiner med mera. Vi förfogar över cirka 75 transport- och maskinenheter med förare. Allt från schaktbilar, kranbilar, betongbilar, entreprenadmaskiner och trailers till lastväxlare och TMA fordon. Vi har rätt lastbil och utrustning för alla typer av uppdrag och våra marknadsansvariga och transportledare hjälper dig gärna att välja transportmedel, material och utrustning.

Vi ställer höga krav på våra anslutna leverantörer, förare och fordon. Vi investerar i teknik och utveckling och har en mängd verktyg för att säkerställa våra löften och åtaganden vid ramavtal och andra kundkrav. Våra fordon är utrustade med ett mobilt datakommunikationssystem. Det systemet ger bland annat trygg orderhantering vilket gör att transportledarna har bra kontroll och får stöd i en logistikplanering.

Tack vare en modern och bred fordonspark och kompetenta medarbetare med stort engagemang klarar vi av att uppfylla dina krav och förväntningar på våra tjänster.

Våra områden