Vår medarbetar- och ledaridé

Vår medarbetar- och ledaridé skall vara vägledande och stödja oss i vårt arbete med att vara en attraktiv och kompetent arbetsgivare.

 

Medarbetaridé

Som medarbetare i EliaExpress får du:

 • mål för både ditt arbete och för hela verksamheten
 • stöd och tydlig återkoppling från din närmaste chef
 • tydliga befogenheter och ansvar i ditt arbete
 • utveckling i din yrkesroll och i ett regionalt närverk
 • möjlighet till inflytande och delaktighet i verksamheten

Som medarbetare i EliaExpress förväntas du:

 • ha ett affärsmässigt och resultatorienterat beteende med kundens bästa för ögonen
 • ta egna initiativ och vara öppen för förbättringar och bidra i utvecklande samarbeten
 • vara tydlig, agera med integritet och skapa förtroende genom att lyssna
 • utveckla både din egen och dina kollegors kompetens
 • bidra till en öppen stämning och god trivsel på arbetsplatsen

 

Ledaridé

Som chef inom EliaExpress är jag tydlig i min ledarroll genom att:

 • tydliggöra verksamhetsmål och genomföra fattade beslut
 • ge stöd och tydlig återkoppling till medarbetare och uppmuntra deras utveckling
 • utveckla verksamheten, vara omvärldsorienterad och främja samarbete
 • vara självreflekterande, lyssnande och öppen för egen utveckling
 • bidra till trivseln och stödja ett öppet, kreativt och förtroendefullt arbetsklimat