Vår kompetensidé

För att utvecklas med våra kunder och kontinuerligt utveckla våra tjänster, produkter och arbetssätt, måste vi ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i hela företaget.

Vår kompetensidé ska vara vägledande och ett stöd när vi rekryterar och utvecklar våra medarbetare i företaget för att på bästa möjliga sätt svara till våra kunders behov av ett kompetent och engagerat möte med EliaExpress. Vi ser kompetens som en sammanvägning av kunskaper, erfarenheter, attityder och förmåga hos varje individ.

 

Kunskaper

Vi ska rekrytera och utveckla en hög och relevant kunskap i alla yrkesroller. Vi ska stå för en bred generalistkunskap där vi ständigt siktar på att ligga i framkant.

 

Erfarenheter

Vi tror att bred erfarenhet leder till en förmåga att både agera flexibelt, tydligt och anpassat i kundsituationer.

Vi söker kontinuerligt nya erfarenheter i kundmöten, möten med kollegor och i våra arbetsuppgifter för att stärka affärsmässigheten och trovärdigheten på marknaden.

 

Attityd

Vi vet att attityden påverkar våra beteenden. En attityd som präglas av engagemang, ansvar, lyhördhet och självreflektion tror vi leder till framgångsrika beteenden.

Vi respekterar olikheter och ser till alla människors lika värde.

Förmåga

Vi vill beskriva förmåga som ett sätt som vi använder våra kunskaper, erfarenheter och vår attityd i det vardagliga arbetet.

Vi utvecklar kontinuerligt våra medarbetares förmågor för det leder till en framgångsrik verksamhet.