Kompetens och Kundfokus

EliaExpress hanterar hela kedjan från källan till slutanvändning. Vi erbjuder containrar eller andra insamlingssystem vid källan. Till vår hjälp har vi egna krossar, sorteringsmaskiner och egen deponianläggning för sådant som inte går att återvinna.

icon-construction MILJÖ & AVFALL

Miljö & Avfall

EliaExpress hanterar hela kedjan från källan till slutanvändning. Vi erbjuder containrar eller andra insamlingssystem vid källan.

Slutanvändningen kan vara förbränning och energiutvinning, metaller till ny metallframställning, trä till energiflis eller betong, tegel etc som återanvänds i bygg- och anläggningsindustrin. Blåbetong, ziporex och leca får inte blandas med återvinningsbar betong. Endast en mindre del av allt avfall som tas om hand läggs i dag på deponi.

mA-1

 BESTÄLLNING & INFO

Trafikledning
order@eliaexpress.se
035-17 18 19

elia express maskiner

I egen kompost/matjordsanläggning sorterar vi och levererar grus- sten- och jordmaterial i såväl storsäck (se särskilt produktblad) som i större partier om så önskas.

För ytterligare information ring Håkan Nilsson på 035 17 18 25.

Beställning ring 035-17 18 19.