Kompetens och Kundfokus

EliaExpress har lång och dokumenterad erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen. Det är här vi har vårt ursprung och det är med denna bas vårt företag har utvecklats till vad det är idag – ett komplett och modernt transportföretag.

icon-eliaexpressMATERIALFÖRSÄLJNING

Materialförsäljning

EliaExpress erbjuder leverans av alla sorters sand- och grusmaterial. Leveranserna sker antingen i storsäck rymmande 1 kubikmeter eller i de kvantiteter du efterfrågar. Vi har alltid rätt fordon för leveransen!

Det senaste inslaget i vårt utbud är hemleverans av storsäckar som rymmer 1 kubikmeter material.
Vi levererar med kranbil och lyfter in säckarna på din uppfart eller i din trädgård.

En leverans kan innehålla flera säckar med olika material utan att det blandas. Säckarna lyfts in på de platser du anvisar och där det tidigare varit svårt att tippa materialet. Om inte allt innehåll i säcken går åt går det bra att spara eller ta med till en annan arbetsplats.

Vi levererar säckar helgfria fredagar. Beställningen ska vara gjord hos oss senast onsdag kl 16.30 för leverans under veckan. Grus och jord kan naturligtvis även levereras med vanlig tippbil, med eller utan släp, eller med kranbil och skopa med upp till 26 meters räckvidd. Om du har behov av större mängder jord-, sten eller grusmaterial eller om du har några frågor kontakta oss!

Säckarna kan fyllas med:

  • Leksand/Bakbar
  • Stenmjöl 0-4
  • Makadam 2-4
  • Makadam 11-16
  • Samkross 0-18
  • Samkross 0-30
  • Singel 8-16
  • Sättsand 0-4
  • Harpad matjord

 BESTÄLLNING & INFO

Beställning och information
ring 035 17 18 19