EliaExpress får efter offentlig upphandling fortsatt förtroende att reparera, blästra och lackera Halmstads Energi och Miljö ABs containrar från ÅVC:er och verksamheter.
29 oktober, 2020
Bellman Group förvärvar Norrvidinge
21 april, 2021

EliaExpress tecknar avtal med HallandsHamnar.

Avtalet omfattar Halmstad och Varbergs hamnars behov av sopning av kajer, magasin och spårområden, transport av bulk- och partigods med last- eller kranbil samt entreprenadmaskintjänster. Detta inom respektive hamnområde samt mellan de två hamnområdena i Halmstad och Varberg.
HallandsHamnar är en av Sveriges 10 största hamnar och erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster.

– Vi har under många år haft ett gott samarbete med HallandsHamnar, i och med vårt nya heltäckande avtal fördjupar och breddar vi detta samarbete. EliaExpress är mycket glada och stolta över förtroendet, säger Alfred Kulle Affärsområdeschef, EliaExpress.