EliaExpress får efter offentlig upphandling fortsatt förtroende att reparera, blästra och lackera Halmstads Energi och Miljö ABs containrar från ÅVC:er och verksamheter.
29 oktober, 2020

EliaExpress tecknar avtal med HallandsHamnar.

Avtalet omfattar Halmstad och Varbergs hamnars behov av sopning av kajer, magasin och spårområden, transport av bulk- och partigods med last- eller kranbil samt entreprenadmaskintjänster. Detta inom respektive hamnområde samt mellan de två hamnområdena i Halmstad och Varberg.
HallandsHamnar är en av Sveriges 10 största hamnar och erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom områdena hamn, terminal och transporttjänster.

– Vi har under många år haft ett gott samarbete med HallandsHamnar, i och med vårt nya heltäckande avtal fördjupar och breddar vi detta samarbete. EliaExpress är mycket glada och stolta över förtroendet, säger Alfred Kulle Affärsområdeschef, EliaExpress.