Drivmedelstillägg, DMT

I en del uppdrag tillämpar vi s.k. drivmedelstillägg (DMT). Bakgrunden till detta är att drivmedelskostnader har en mycket stor inverkan på kostnaden för transportuppdrag. Drivmedelskostnaden påverkas i stor grad av faktorer som inte transportören styr över, såsom valutakursförändringar och nya eller ändrade statliga pålagor etc. I syfte att skapa en rättvisare ersättningsmodell mellan transportsäljare och köpare regleras detta enligt nämnda drivmedelstillägg.

Drivmedelstillägget regleras veckovis.

 

Vecka DMT % Diesel DMT % HVO
Basvecka 9
Vecka 10 2,1% 1,8%
Vecka 11 6,2% 5,5%
Vecka 12 3,1% 2,9%
Vecka 13 5,5% 5,0%
Vecka 14 4,7% 4,4%
Vecka 15 3,7% 3,5%
Vecka 16 3,5% 3,4%
Vecka 17 4,8% 4,5%
Vecka 18 2,6% 4,9%
Vecka 19 3,5% 5,8%
Vecka 20 2,7% 4,7%

Kontakta oss

    Kontaktuppgifter
    Meddelande