Bellman Group förvärvar Norrvidinge

apr 21, 2021 | Nyheter

Bellman Group har idag tecknat avtal om förvärv av Norrvidinge[1], ett företag som tillhandahåller transport och maskintjänster samt anläggningsmaterial i södra Sverige. Norrvidinge gruppen har en liknande struktur som Bellman Group och förvärvet är ytterligare ett steg i strategin att skapa en heltäckande leverantör till bygg- och anläggningsbranschen. Bellman Group har inte tidigare varit representerad i södra Sverige där Norrvidinge har en mycket stark position.

Köpeskillingen uppgår till 283 MSEK och erläggs kontant och via en säljarrevers. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå enligt särskilda villkor. Säljarna till Norrvidinge återinvesterar en del av köpeskillingen i Bellman Group och blir därmed näst största ägare efter Verdane. Förvärvet är bland annat villkorat av att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Tillträde förväntas ske i juni 2021.

Norrvidinge omsatte 931 MSEK 2020 med ett normaliserat resultat (EBITDA) om 69 MSEK enligt K3. Bolaget sysselsätter 400 medarbetare och förfogar över drygt 350 transport- och maskinenheter med förare.

  • Förvärvet av Norrvidinge ligger helt i linje med vår förvärvsstrategi och framför allt vår önskan att fortsatt expandera verksamheten i södra Sverige. Det känns spännande och kul att få välkomna Norrvidinge till gruppen. Norrvidinge har en affärsmodell som passar väldigt bra in i Bellman Group. Ett välskött och expansivt bolag som innebär att Bellman Group ytterligare stärker sin position på marknaden, säger Håkan Lind, VD Bellman Group.

Norrvidinge gruppen startade 2000 och ägs av Martin Nilsson, Per-Eric Troneus och Johan Beermann via bolag. Avsikten är att en representant för Norrvidinge ska erbjudas en plats i Bellman Group AB:s styrelse.

  • Norrvidinge koncernen har under de senaste åren utvecklats mycket positivt och expanderat verksamheten på ett fantastiskt sätt. Som Norrvidinges huvudägare är det ett naturligt steg i en vidare utveckling att bli en del av en stark aktör som Bellman Group, säger Martin Nilsson och Per-Eric Troneus.
  • Norrvidinge har en stark position som ledande på marknaden och en framgångsrik affärsmodell. Vi är övertygade om att vi kommer tillföra Bellman Group värden, säger Johan Beermann, VD Norrvidinge.

[1] Norrvidinge består av Norrvidinge Lastbilscentral AB, Grus & Makadam Syd AB och EliaExpress i Halmstad AB.

 

För mer information, kontakta:

Håkan Lind, VD
hakan.lind@bellmangroup.se
+46 (0)70 669 80 28

Roger Axelsson, CFO
roger.axelsson@bellmangroup.se
+46 (0)70 874 50 41

Johan Beermann, VD Norrvidinge
johan.beermann@norrvidinge.se
+46 (0)70 649 65 16

Denna information är sådan information som Bellman Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 13.00 den 21 april 2021.


Om Bellman Group
Bellman Group är en anläggningskoncern som verkar inom bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Koncernen består av Bellmans som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten med större maskiner, Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och drift av egna deponier i Göteborgsregionen, SÅCAB som är ett transport- och maskinförmedlingsföretag med egen deponi i södra Stockholm samt Ivarssons som utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten i Göteborgsregionen.

Under 2020 omsatte koncernen 1,7 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor i Solna, har cirka 424 anställda och cirka 1000 underentreprenörer. Moderbolagets företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. www.bellmangroup.se

På bild Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling Norrvidinge