3 september, 2020

I led med att förstärka EliaExpress marknadsposition i Halland har Magnus Winkelmark anställts som Affärschef.

”I led med att förstärka EliaExpress marknadsposition i Halland har Magnus Winkelmark anställts som Affärschef. Magnus har gedigen erfarenhet av företagande och entreprenörskap inom åkerinäring och […]