EliaExpress som är en del av Norrvidingekoncernen avyttrar verksamheten med tunghantering i Halmstad till
Jinert. Den 1 Juli övergick verksamheten till Jinert som i samband med detta också övertog personalen och
ett antal pågående projekt. I och med överlåtelsen stärker också Norrvidinge och Jinert sitt nära samarbete
inom transport och logistik.

– Som ett led i att renodla verksamheten i EliaExpress känns det som en naturlig utveckling att tunghanteringen
övergår till Jinert, som är specialiserade inom kranarbete och tunghantering, säger Martin Nilsson, VD
Norrvidinge.

Norrvidinge och Jinert har under många år samarbetat inom olika projekt och transportuppdrag och ser ett
ännu närmare samarbete som en naturlig utveckling av respektive bolags kärnverksamheter.
– Vi är mycket glada att kunna förvärva tungdelen från Eliaexpress och hälsar även ett antal nya medarbetare
välkomna till oss, säger Björn Jinert, VD Jinert.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Nilsson, vVD Björn Jinert, VD
Norrvidinge Lastbilscentral AB Sven Jinert AB
Martin.nilsson@norrvidinge.se björn@jinert.se
+46 70 666 36 86 +46 70 365 66 00

Om Norrvidinge

Norrvidinge tillhandahåller transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial. Koncernen förväntas nå en
omsättning på ca 1 miljard SEK med god lönsamhet. Norrvidinge förfogar idag över ca 300 transport- och
maskinenheter med förare och också över 150 entreprenadmaskiner för uthyrning utan förare. Norrvidinge har
miljöanläggningar och deponi för mottagning och hantering av tunga massor och bygg- och
anläggningsmaterial. Norrvidinge arbetar utifrån filosofin – oberoende med alla

(PDF)