box-green-1
box-green-2
box-green-3

Våra värdegrunder

Värdegrund handlar om relationer människor emellan. Vår personliga värdegrund avgör hur vi beter oss mot andra. Självklart finns värdegrunder även i samhället och företag så också i EliaExpress.

 

Värdeord

Arbetsglädje, flexibla i tanke och handling samt affärsmässiga i utförandet.

schaktning elia express