Markarbeten i Halmstad

 

Inom Entreprenadsidan utför vi VA- och markarbeten där vi planerar och färdigställer kompletta grunder till villor samt industribyggnader.

Tomtarbeten såsom plattsättning, dammbyggen, murbyggen samt gräsläggning utför vi också.

Vi kan även ta hand om vägbyggen, rörläggning samt sättning av brunnar.

EliaExpress åtar sig med totalansvar alla slags entreprenadarbeten, från enklare schakt- och grundläggningsarbeten till kompletta markentreprenader. Vi har en maskinpark som är anpassad efter marknadens krav och vår personal besitter den kompetens som erfordras.

Är Du nyfiken på företaget eller vill att vi skall lämna en offert så är Du varmt välkommen antingen Du är byggare eller villaägare!