Vårt bränsle

Alla EliaExpress fordon körs enbart på HVO diesel.